Carlota Casiraghi junto a Dimitri Rassam en el Baile de la Rosa 2018

Carlota Casiraghi, una vida en imágenes