Scarlett Johansson, Anthony Hopkins y Helen Mirren cenan en 'Hitchcock'

Scarlett Johansson en imágenes