Maribel Verdú y Pedro Larrañaga en el homenaje a Amparo Rivelles en el Cervantes

Homenaje a Amparo Rivelles en el Instituto Cervantes de Madrid